Algemene klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Wij willen u dan van harte uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. We zullen er alles aan doen om tot een oplossing te komen die recht zal doen aan alle partijen.
Maar heel soms komt het voor dat de partijen er niet uit komen. Onze vereniging werkt dan volgens de algemene klachtenregeling. In de bijlage vindt u deze.