Praktische informatie

Op deze pagina vindt u informatie over tal van zaken die met IKC Mooitaki en ons onderwijs te maken hebben. Volledig zijn we hoogstwaarschijnlijk niet. Mist u informatie en wilt u meer weten over wat dan ook, neem dan vooral contact op met de directeur, Brenda Oostra.

Lestijden basisschool

maandag 8.30 14.15
dinsdag  8.30 14.15
woensdag 8.30 14.15
donderdag 8.30 14.15
vrijdag  8.30 12.15


De deuren van de school gaan tien minuten voor schooltijd open. Vanaf dat moment mogen alle kinderen naar binnen. Ze hangen hun jas op en gaan naar het lokaal.
De lessen beginnen om half negen. Voor schooltijd lopen leden van ons team pleinwacht.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie  17 okt. t/m 21 okt.
Kerstvakantie   26 dec. t/m 6 jan.
Voorjaarsvakantie  27 febr. t/m 3 mrt.
Pasen/Goede Vrijdag  7 april t/m 10 april
Koningsdag 27 april  
Meivakantie  24 april t/m 5 mei
Bevrijdingsdag 5 mei (in vakantie)
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei
Pinksteren  29 mei
Zomervakantie  24 juli t/m 1 sept.

 

Gevraagde ouderbijdrage

Om op IKC Mooitaki ook de bijzondere activiteiten te kunnen organiseren, vragen we van onze ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt was in 2021/2022 € 20 per kind. Voor dit schooljaar wordt het opnieuw vastgesteld.
Met die bijdrage blijven het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag mogelijk.

Kosten van schoolreisje

Het schoolreisje is voor onze kinderen een van de hoogepunten in hun schooljaar. 
Om de reisjes mogelijk te maken vragen we per leerling een bijdrage van onze ouders. Voor de groepen 1 en 2 is dat € 20. Voor de groepen 3 t/m 6 is het € 30. Het schoolkamp van groep 7 en 8 kost € 100 per leerling. Dit betreft vorig schooljaar. 

Met Mooitaki gaan schaatsen

Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 5 en 6 de kans om met schoolschaatsen, de ijzers onder te binden. De kosten hiervan zijn 20 euro. Daarvan betaalt school de helft. De andere helft is voor rekening van de ouders.

Voor wie het niet breed heeft

Gezinnen die onze school bezoeken en het financieel niet breed hebben 'schelden' we de bijdrage kwijt. 
Het schoolreisgeld en schaatsen moet door iedereen betaald worden. Ouders die dit niet kunnen opbrengen - kunnen met onze hulp - eventueel een beroep doen op 'stichting leergeld.' Onze ervaringen hiermee zijn uitermate positief.

Onze schoolgids 2022-2023

IKC Mooitaki maakt gebruik van de digitale schoolgids, Venster PO. Via deze link gaat u naar de schoolgids.

Ons jaarplan 2021-2022

Voor ieder schooljaar maken we een jaarplan. Daarin beschrijven we wat we met ons team dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2021-2022 hier downloaden.

Strategisch plan

Iedere school heeft een strategisch plan, zo ook IKC Mooitaki. Daarin beschrijven we wat ons voornemen te gaan doen. Waar gaan we vanuit, wat willen we bereiken, welke lesmethodes gebruiken we al, welke willen we gaan invoeren, maar nog veel meer dan dat. U kunt ons strategisch plan hier inzien.

Ons jaarverslag 2021-2022

We hebben ambities om het beste te bereiken voor onze leerlingen en hun ouders. Daarvoor maken we plannen en stellen we doelen. Ieder jaar evalueren of we onze plannen zijn uitgekomen en onze doelen zijn behaald. Dat leggen we vast in ons jaarverslag. Wij kunnen daarvan leren, maar het is ook een verantwoording aan onze ouders. Klik hier voor het jaarverslag van schooljaar 2021-2022.

IKC Mooitaki op de kaart

Informatie over IKC Mooitaki vindt u ook op de website Scholen op de kaart. Scholen op de kaart biedt informatie over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van IKC Mooitaki vindt u op de site van onze koepel: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u ontevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op IKC Mooitaki, bespreek dit dan met desbetreffende persoon en in tweede instantie met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. De Algemene klachtenregeling vindt u hier.

De Brede School

In Bitgummole bieden wij kinderdagopvang, peuteropvang én buitenschoolse opvang in dezelfde ruimte, namelijk de Brede School, met als voordeel dat kinderen gezamenlijk kunnen spelen in een vertrouwde omgeving.

Binnen een kleinschalig kindcentrum zien kinderen van 0 tot 12 jaar vertrouwde en bekende gezichten. Peuters die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, worden tijdens de BSO opnieuw opgevangen door dezelfde pedagogisch medewerkers. Een fijn gevoel! De ruimte is al bekend en na schooltijd spelen kinderen ook met broertjes en/of zusjes die jonger dan vier jaar zijn.

Onze contactgegevens

IKC Mooitaki,
Klaas van der Meijstraat 30
9045 PZ Bitgummole

tel:058-253 16 84

Directeur: Brenda Oostra
mooitaki@cbo-nwf.nl en/of
b.oostra@cbo-nwf.nl

 

Aanmelden

Wij hopen dat u op basis van de informatie van onze website, of door andere informatie, besluit uw kind voor onze school aan te melden. Wij hanteren geen wachtlijst
Een inschrijfformulier vindt u niet op de website. We vinden een persoonlijk gesprek waarin u iets vertelt over uw kind en wij over de school belangrijk. U kunt uw belangstelling voor onze school telefonisch kenbaar maken op het telefoonnummer van de school.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand aanmeldformulier. Wij maken dan een afspraak voor een intakegesprek op school.


>