Praktische informatie

Op deze pagina vindt u informatie over tal van zaken die met Mooitaki en ons onderwijs te maken hebben. Volledig zijn we hoogstwaarschijnlijk niet. Mist u informatie en wilt u meer weten over wat dan ook, neem dan vooral contact op met de directeur, Tim Zasburg.

Lestijden basisschool

maandag 8.30 14.15
dinsdag  8.30 14.15
woensdag 8.30 14.15
donderdag 8.30 14.15
vrijdag  8.30 12.15


De deuren van de school gaan tien minuten voor schooltijd open. Vanaf dat moment mogen alle kinderen naar binnen. Ze hangen hun jas op en gaan naar het lokaal.
De lessen beginnen om half negen. Voor schooltijd lopen leden van ons team pleinwacht.

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie  10 okt. t/m 18 okt.
Kerstvakantie   19 dec. t/m 3 jan.
Voorjaarsvakantie  20 febr. t/m 28 febr.
Pasen  2 april t/m 5 april
Koningsdag 27 april  
Meivakantie *  1 mei t/m 16 mei
Pinksteren  22 mei t/m 24 mei
Zomervakantie  10 juli t/m 22 aug.

* Hier vallen ook in Bevrijdingsdag 5 mei en Hemelvaart 13 mei.

Gevraagde ouderbijdrage

Om op Mooitaki ook de bijzondere activiteiten te kunnen organiseren, vragen we van onze ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 20 per kind.
Met die bijdrage blijven het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag mogelijk.

Kosten van schoolreisje

Het schoolreisje is voor onze kinderen een van de hoogepunten in hun schooljaar. 
Om de reisjes mogelijk te maken vragen we per leerling een bijdrage van onze ouders. Voor de groepen 1 en 2 is dat € 20. Voor de groepen 3 t/m 6 is het € 30. Het schoolkamp van groep 7 en 8 kost € 100 per leerling.

Met Mooitaki gaan schaatsen

Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 5 en 6 de kans om met schoolschaatsen, de ijzers onder te binden. De kosten hiervan zijn 20 euro. Daarvan betaalt school de helft. De andere helft is voor rekening van de ouders.

Voor wie het niet breed heeft

Gezinnen die onze school bezoeken en het financieel niet breed hebben 'schelden' we de bijdrage kwijt. 
Het schoolreisgeld en schaatsen moet door iedereen betaald worden. Ouders die dit niet kunnen opbrengen - kunnen met onze hulp - eventueel een beroep doen op 'stichting leergeld.' Onze ervaringen hiermee zijn uitermate positief.

Onze schoolgids

CBS Mooitaki maakt gebruik van de digitale schoolgids, Venster PO. Via deze link gaat u de de digitale versie.

Ons jaarplan 2020-2021

Voor ieder schooljaar maken we een jaarplan. Daarin beschrijven we wat we met ons team dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2020-2021 hier downloaden.

Ons schoolplan 2019-2023

Zoals elke school maakt ook CBS Mooitaki om de vier jaar een nieuw  schoolplan. In ons plan 2019-2023 beschrijven we wat we als christelijke basisschool nastreven.
We hebben nogal wat ambities en het plan is dan ook omvangrijk. Voor het gemak van onze ouders maakten we een samenvatting van 1 pagina. Klik hier voor het document.

Ons jaarverslag

We hebben ambities om het beste te bereiken voor onze leerlingen en hun ouders. Daarvoor maken we plannen en stellen we doelen. Ieder jaar evalueren of we onze plannen zijn uitgekomen en onze doelen zijn behaald. Dat leggen we vast in ons jaarverslag. Wij kunnen daarvan leren, maar het is ook een verantwoording aan onze ouders. Klik hier voor het jaarverslag van schooljaar 2019-2020.

Mooitaki op de kaart

Informatie over Mooitaki vindt u ook op de website Scholen op de kaart. Scholen op de kaart biedt informatie over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van Mooitaki vindt u op de site van onze koepel: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u ontevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op Mooitaki, bespreek dit dan met desbetreffende persoon en in tweede instantie met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. De Algemene klachtenregeling vindt u hier.

Onze contactgegevens

CBS Mooitaki,
Klaas van der Meijstraat 30
9045 PZ Bitgummole

tel:058-253 16 84

Directeur: Tim Zasburg
mooitaki@cbo-nwf.nl en/of
t.zasburg@cbo-nwf.nl

 

Aanmelden

Wij hopen dat u op basis van de informatie van onze website, of door andere informatie, besluit uw kind voor onze school aan te melden. Wij hanteren geen wachtlijst
Een inschrijfformulier vindt u niet op de website. We vinden een persoonlijk gesprek waarin u iets vertelt over uw kind en wij over de school belangrijk. U kunt uw belangstelling voor onze school telefonisch kenbaar maken op het telefoonnummer van de school.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand aanmeldformulier. Wij maken dan een afspraak voor een intakegesprek op school.


>