Plusklas

Net als elke school heeft ook onze school kinderen die extra hulp nodig hebben. Daar nemen we alle tijd voor. Maar ook zijn er kinderen die juist ver boven de lesstof uit stijgen. Door middel van gepersonaliseerd leren bieden wij hen toch iets, zodat ook zij uitgedaagd worden om te leren. Zo maken wij gebruik van de levelwerk. Dit houdt in dat zij minder het 'gewone' werk hoeven te doen en juist uitgedaagd worden om het moeilijkere te doen. Daar bovenop maken we ook gebruik van zogenoemde plusklassen, waar kinderen één maal per week naartoe kunnen. De kinderen gaan dan naar Harlingen, Franeker en, in ons geval, naar Sint-Annaparochie.
Hieronder de nodige informatie hierover.