Positive Behavior Support (PBS)

CBS Mooitaki werkt met PBS.
Wanneer u op de volgende link klikt, ziet u een filmpje met informatie over wat PBS nu eigenlijk is.

https://www.youtube.com/watch?v=_yb2S-zLlNU

Betere leerprestaties, minder probleemgedrag, meer tevreden leerkrachten, meer betrokken ouders: welke school wil dat niet? Schoolwide Positive Behavior Support (kortweg PBS) is een beproefde aanpak die scholen helpt die ambities te realiseren. De aanpak biedt handvatten om gedrag in en om de school blijvend positief te beïnvloeden en probleemgedrag tijdig om te buigen.

Wetenschappelijk aangetoond
Scholen die hun leerlingen een optimale leeromgeving willen bieden en gedragsproblemen zo veel mogelijk willen beperken, bereiken uitstekende resultaten met PBS. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten. Probleemgedrag neemt af, niet alleen op school, maar ook thuis.

Vijf pijlers
PBS is geen methode, maar een kapstok voor algemeen bekende interventies en methoden.
De aanpak is gebaseerd op vijf pijlers:
1. schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden;
2. preventie staat centraal: zo veel mogelijk voorkomen van probleemgedrag;
3. PBS-scholen maken verwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit
gedrag systematisch;
4. PBS-scholen sturen op basis van data;
5. er is sprake van partnerschap met de ouders en samenwerking met de keten.

Van waarden naar gedragsveranderingen
Bij PBS draait het om het concretiseren van de waarden van de school in gedragsveranderingen. Aan het begin van het traject start de school daarom met het formuleren van de waarden die voor de school belangrijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verantwoordelijkheid, vertrouwen en zorgzaamheid.
Op basis van deze waarden omschrijft de school vervolgens duidelijk welk gedrag daarbij past voor alle ruimtes van de school (in de klas, op het schoolplein en in de gangen). Dat gedrag wordt kinderen dan actief aangeleerd – bijvoorbeeld met rollenspellen, filmpjes en andere werkvormen – en vervolgens systematisch positief bekrachtigd.
Het resultaat van PBS is een veilig, voorspelbaar en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De resultaten van P.B.S.

Leerlingen:
- voelen zich veiliger;
- gedragen zich sociaal vaardiger;
- vertonen minder probleemgedrag;
- laten betere schoolprestaties zien;
- hebben optimale effectieve leertijd;
- worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld;
- voelen zich meer betrokken bij het leerproces