Voor ieder kind

Alle kinderen zijn welkom op onze school, ongeacht geloof en/of achtergrond. Geloof, hoop en liefde vormen uitgangspunten in de omgang met elkaar. We willen daarmee bereiken dat er onderling sprake is van vertrouwen, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.
Positief gedrag ondersteunen we. Daarvoor gebruiken we de methode Postitive Behavior Support. We doen ons uiterste best om kinderen een plezierige tijd te geven, waarin ze zich optimaal ontwikkelen.

Brede Skoalle Bitgummole

CBS Mooitaki ligt aan de rand van Bitgummole. We beschikken over 5 mooie en ruime lokalen in een modern gebouw. Het gebouw delen we met kinderopvang Kids First en de openbare school.

 

 

Onderwijs voor alle kinderen

Op cbs Mooitaki geven wij les aan alle kinderen die een verwijzing hebben naar het reguliere basisonderwijs. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben vanwege bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, faalangst, sociale vaardigheden of hoogbegaafdheid kunnen we prima begeleiden.

Plezier in lezen met de Bieb op school

Leuke boeken zijn op Mooitaki niet ver weg. In de hal van onze school staat een aantrekkelijke bibliotheek met een keur aan leuke prentenboeken, stripboeken, leesboeken en studieboeken. Door laagdrempelig boeken aan te bieden stimuleren we dat kinderen gaan en blijven lezen. 

Peuteropvang de Krobbekoer en Kwetternest

In Bitgummole kunnen kinderen die tussen de 2 en 4 jaar oud zijn, peuteropvang de Krobbekoer of het Kwetternest bezoeken. Ze kunnen er verschillende dagdelen per week komen spelen en de wereld verder ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. 

Groep 1 en 2

Een berichtje van de jongste spruiten van Mooitaki. Onze klas bestaat momenteel uit vijftien leerlingen verdeeld over groep 1 en 2. Maar ook dit schooljaar komen er steeds weer nieuwe kinderen bij, dus ons klasje groeit gestaag. We hebben het heel gezellig met elkaar. Wij werken meestal in thema’s en leren zo spelenderwijs weer nieuwe dingen. Verder spelen wij uiteraard graag in de hoeken of met de ontwikkelingsmaterialen, leren wij knippen, kleien en vouwen etc. Dansen en zingen zijn ook favoriet. Wij spreken ook wel een woordje Frysk of Engels. Op moandei prate wy graach in wurdsje Frysk of zeggen tegen elkaar: It’s Thursday, so let’s talk English. Natuurlijk beleven wij nog veel meer, maar dat is echt teveel om op te noemen. Nieuwsgierig geworden ? Kom maar gerust eens langs dan kunt u met eigen ogen zien hoe gezellig het is in onze klas.

In de bijlage een gedicht dat hangt op onze klassendeur: lees het even voordat u naar binnengaat.

Groep 3 en 4

Wij zijn groep 3 en 4 en zitten met 26 kinderen in een groep, 11 kinderen in groep 3 en 15 kinderen in groep 4. Op maandag, donderdag en vrijdag zitten we samen in een groep. Op dinsdag en woensdag zit groep 3 beneden en groep 4 boven.

Wij zijn een enthousiaste en leergierige groep, waar we ook houden van grapjes. En natuurlijk moet er ook hard gewerkt worden. Zo werken we voor rekenen met de methode Pluspunt in beide groepen. In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen en leren we heel veel letters en woorden. In groep 4 werken we met Staal voor taal en spelling en leren we steeds beter hoe we woorden moeten schrijven en de taal begrijpen. We zijn een drietalige school, dus naast Nederlands praten wij Fries en zelfs al een beetje Engels in de klas. En we doen nog zoveel meer, we leren de wereld steeds meer ontdekken. We leren onszelf en elkaar steeds beter kennen, hoe we moeten samenwerken en met elkaar omgaan. Samen maken we veel plezier!

Groep 5 en 6

Welkom in groep 5/6! Wij zijn een combinatieklas van 26 kinderen. Wij hebben twee leerkrachten; Juf Baukje is er van dinsdag t/m vrijdag en meester Tim is er op maandag. Wij zijn een gezellige klas. We mogen graag met elkaar praten en lachen, maar we kunnen ook werken als paarden. In ons schooljaar besteden we veel aandacht aan rekenen, taal en lezen, maar we zijn ook veel bezig door te doen. Zo hebben we ontzettende leuke workshops, gaan we een periode schaatsen in Leeuwarden en trekken we er veel op uit. Leren doe je namelijk door te ervaren! We hebben allemaal onze eigen Chromebooks, maar we leren vooral mét en van elkaar. We maken er met elkaar een ontzettend leuk jaar van.

Groep 7 en 8

Hier zijn we dan... groep 7 en 8 van cbs Mooitaki. Zoals u wel kunt zien op deze foto zijn het een mooie club jongens en meisjes. 29 stuks. Juf Mirella en juf Aafke hebben het er maar druk mee. Stuk voor stuk nieuwsgierige, enthousiaste, verlegen, ietwat drukke, leergierige maar vooral natuurlijk leuke kinderen. Spannend, ze zitten nu in de bovenbouw en daar gebeuren weer andere dingen dan in voorgaande groepen. We bereiden kinderen voor op het voortgezet onderwijs. Dat doen we bijvoorbeeld door het geven van huiswerk maar ook door ze tijdens het werken bewust te maken van wat ze aan het doen zijn. Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen, het doorzettingsvermogen en het reflecteren op eigen werk.
We doen gelukkig ook veel leuke dingen. Zo gaan de kinderen in de bovenbouw twee keer op kamp en zijn twee keer de grote sterren van de school wanneer we de uitvoering hebben van de musical.
Er wordt hard gewerkt maar ook veel gelachen! Leuk joh... die groep 7/8... 😃

Plusklas

Sommige leerlingen leren een stuk sneller dan hun kl;asgenoten. Voor hen ligt het risico van verveling op de loer. We proberen hen in de klas uit te dagen, bijvoorbeeld met levelwerk. Daar bovenop hebben we binnen onze stichting plusklassen Harlingen, Franeker en Sint-Annaparochie. Daar kunnen kinderen die daar baat bij hebben één dagdeel per week naar toe.

Kinderopvang

Opvang voor en na school
Opvang voor en na schooltijd hebben we geregeld in samenwerking met Kids first en SKF.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kunnen kinderen bij de opvang terecht.

Team cbs Mooitaki

Ons team op cbs Mooitaki bestaat uit ongeveer 12 mensen. 

Groep 1-2: Juf Lia (ma. t/m do.), Juf Anouk (vrij.)
Groep 3-4: Juf Charissa ma., Meester Thijs do. en vrij.
Op di. en woe. is groep 3-4 gesplitst. Groep 3 is dan bij juf Charissa, groep 4 bij meester Thijs
Groep 5-6: Meester Tim ma., Juf Baukje di. t/m vrij.
Groep 7-8: Juf Aafke ma. en di., Juf Mirella wo. t/m vrij.

  • Tim Zasburg, directeur
  • Klaziena Postma, intern begeleider
  • Magretha de Haan, onderwijsassistent
  • Sultan Mahboebi, conciërge op woensdagochtend

 

Daarnaast werken we samen met NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College. Daardoor zullen er met regelmaat stagiaires aanwezig zijn die een opleiding volgen die gerelateerd is aan onderwijs.