Voor ieder kind

Alle kinderen zijn welkom op onze school, ongeacht geloof en/of achtergrond. Geloof, hoop en liefde vormen uitgangspunten in de omgang met elkaar. We willen daarmee bereiken dat er onderling sprake is van vertrouwen, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.
Positief gedrag ondersteunen we. Daarvoor gebruiken we de methode Postitive Behavior Support. We doen ons uiterste best om kinderen een plezierige tijd te geven, waarin ze zich optimaal ontwikkelen.

Brede Skoalle Bitgummole

IKC Mooitaki ligt aan de rand van Bitgummole. We beschikken over 5 mooie en ruime lokalen in een modern gebouw. Het gebouw delen we met kinderopvang Kids First en de openbare school.

 

 

Onderwijs voor alle kinderen

Op IKC Mooitaki geven wij les aan alle kinderen die een verwijzing hebben naar het reguliere basisonderwijs. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben vanwege bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, faalangst, sociale vaardigheden of hoogbegaafdheid kunnen we prima begeleiden.

Plezier in lezen met de Bieb op school

Leuke boeken zijn op IKC Mooitaki niet ver weg. In de hal van onze school staat een aantrekkelijke bibliotheek met een keur aan leuke prentenboeken, stripboeken, leesboeken en studieboeken. Door laagdrempelig boeken aan te bieden stimuleren we dat kinderen gaan en blijven lezen. 

Peuteropvang de Krobbekoer en Kwetternest

In Bitgummole kunnen kinderen die tussen de 2 en 4 jaar oud zijn, peuteropvang de Krobbekoer of het Kwetternest bezoeken. Ze kunnen er verschillende dagdelen per week komen spelen en de wereld verder ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. 

Groep 1 en 2

Welkom in groep 1 en 2. Onze groep is dit schooljaar gestart met 17 enthousiaste leerlingen, maar er zullen in de loop van het jaar vast weer nieuwe vier jarigen instromen. Er zijn twee leerkrachten ; juf Anouk is er met uitzondering van donderdag de hele week en op donderdag is juf Merel er. Wij zijn een supergezellige groep kleuters…die graag spelenderwijs de wereld willen ontdekken. Zo werken wij vaak rond thema’s. Wij zijn dan thematisch bezig met taal - en rekenactiviteiten. Maar ook zingen, dansen, voorlezen, diverse spelvormen, wereldoriëntatie en knutselen komen aan bod, evenals heerlijk buiten spelen of gymmen o.lv. meester Niels. Kortom, teveel om op te noemen. Natuurlijk zijn wij ook weleens in onze schooltuin te vinden: zaaien,wieden en oogsten ! Of lekker met modder en blaadjes ‘eten koken’ in onze buitenkeuken….kleine beestjes zoeken, heerlijk klimmen of verstoppertje spelen in onze wilgen hut. Ja u leest het goed, wij zijn’ bezige bijtjes’. Nieuwsgierig wat wij zoal beleven? Kom eens langs, onze deur staat altijd open! Groetjes van de jongste spruiten van IKC Mooitaki.

Groep 3 en 4

Wij zijn groep 3 en 4 en zitten met 18 kinderen in een groep, 7 kinderen in groep 3 en 11 kinderen in groep 4.  
In onze klas zitten allemaal lieve kinderen. Wij hebben 2 juffen. Juf Charissa is er van maandag, dinsdag en op donderdag en vrijdag, juf Merel is er op woensdag. Wij zijn een enthousiaste en leergierige groep, we houden van gezelligheid en grapjes. We zijn een drietalige school, dus naast Nederlands praten wij Fries en zelfs al een beetje Engels in de klas. Natuurlijk werken wij ook heel hard voor rekenen, taal en spelling. Zo werken we voor rekenen met de methode Pluspunt in beide groepen. In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen en leren we heel veel letters en woorden. In groep 4 werken we met Staal voor taal en spelling en leren we steeds beter hoe we woorden moeten schrijven en de taal begrijpen. We leren uit de methodes, maar vinden bewegend leren ook erg fijn. Spelenderwijs leren we steeds meer over onszelf, elkaar en de wereld. We vinden het belangrijk dat iedereen erbij hoort, samen kunnen we meer dan alleen. We zijn trots op wat we allemaal al kunnen en vanuit hier kunnen we verder leren. Zodat we met een lach op ons gezicht naar school mogen gaan, want leren mag leuk zijn!

Groep 5 en 6

Hallo allemaal. Wij zijn groep 5 en 6. In onze groep zitten 20 kinderen, waarvan 11 in groep 5 en 9 in groep 6. Een paar jaar geleden zaten we ook samen in een lokaal, maar toen waren we nog veel jonger (groep 3 en 4). We kennen elkaar dus goed. Op maandag en dinsdag hebben we juf Femke en de andere dagen van de week meester Thijs. Meestal zijn we erg enthousiast en nieuwsgierig. Daardoor leren we graag nieuwe dingen. Iedere dag zijn we bezig met rekenen (Pluspunt) en taal (Staal), maar daarnaast gaan we gelukkig ook nog veel andere dingen doen. We gaan dit schooljaar bijvoorbeeld een nieuwe methode uitzoeken voor wereldoriëntatie. Het is fijn om iets over vroeger te leren, maar ook om nu “rond te kijken” in onze wereld. Daarbij moeten we vooral de natuur ook niet vergeten! Dit schooljaar hebben we ook weer leuke workshops. En zo zijn er nog veel meer leuke dingen die we kunnen en zullen gaan doen. We doen dit samen. Het is gezellig om samen leuke dingen te doen binnen of buiten. We leren van de leerkrachten, maar ook van elkaar. En ja….leren is belangrijk, maar “lekker in je vel zitten”, je gelukkig voelen, veel plezier kunnen hebben, je veilig voelen…..Al deze dingen zijn superbelangrijk om je verder te kunnen ontwikkelen. Met onze groep gaat dat vast lukken dit schooljaar! We hebben er zin in!

Groep 7

Wij zijn groep 7 van IKC Mooitaki. De groep bestaat uit 7 leerlingen. Juf Mirella geeft ons de hele week les. De kinderen zijn enthousiast, behulpzaam en er is een fijne sfeer in de groep. Groep 7 is een groep waar we veel bezig zijn met taal, spelling en rekenen en natuurlijk komen ook de wereld oriënterende vakken aan bod. We bereiden ons zo voor om te kijken welke school straks het beste bij ons past. We zijn niet alleen aan het oefenen/leren met rekenen, taal en spelling, maar we leren ook te kijken naar ons eigen inzet tijdens het werk. We werken met een doelenmuur waarop staat waar we aan gaan werken de komende periode. Het is een mooi proces om te zien hoe hoog of laag we het doel stellen en waarom deze wel of niet behaald is. Wat heb je nodig om je doelen te bereiken van jezelf en/of van de leerkracht. Het is de weg van ontwikkeling naar zelfstandigheid en volwassenheid. Zo leren we in groep 7  om te  plannen en te reflecteren op eigen inzet en doorzettingsvermogen. Het kan dus zo zijn dat we huiswerk mee naar huis krijgen of de opdracht om thuis online te oefenen. Groep 7 is een gezellige groep waar we naast het harde werken ook graag even knutselen of een gezelschapsspelletje wordt gespeeld. En niet te vergeten wordt er ook graag gebouwd met de K’nex, Kapla of aan een PowerPoint gewerkt. Er staan dit jaar voor ons leuke activiteiten op de planning waaronder natuurlijk kamp. Samen maken we er een leuk jaar van! 

Groep 8

Welkom bij ons in groep 8! We zitten met 18 kinderen in onze groep. We hebben een gezellige start gehad dit jaar. De eerste drie weken hebben we veel spelletjes gedaan waarbij we elkaar beter leerden kennen en waar we vaak moesten samenwerken.Daarnaast zijn we natuurlijk ook al goed gestart met leren, want we zitten in het laatste jaar van onze basisschooltijd.In de ochtend starten we iedere dag met een kwartier lezen uit ons eigen leesboek. Op onze school staat een schoolbibliotheek waar veel leuke en interessante boeken in staan. Er komt regelmatig een mevrouw van de 'echte' bibliotheek die er nieuwe boeken inzet en oude boeken uithaalt. We vertellen regelmatig aan elkaar over de leuke boeken die we gelezen hebben.Daarna hebben we het iedere ochtend over verschillende levensbeschouwelijke dingen. Er ontstaan mooie gesprekken met de kinderen.Om 9 uur starten we met rekenen. Dat gaat dit jaar iets anders, want iedereen rekent op zijn eigen niveau. Zo zijn er ook kinderen die naar een andere juf of meester gaan met rekenen.Verder werken we nog aan taal, spelling en begrijpend lezen in de ochtend. Eens per week leren we ook een andere taal, namelijk Engels. En vooral ook belangrijk; iedere dinsdagmiddag Fries! Bij Fries werken we samen met andere klassen, wat heel gezellig is. Naast al deze vakken hebben we natuurlijk ook nog gym, knutselen, tekenen, muziek, wereldoriënterende vakken en vast nog wel meer waar we nu even niet opkomen. Naast al dat leren doen we ook heel veel andere leuke dingen. Aan het begin stond al dat we gestart zijn met veel spelletjes. Ook gaan we dit jaar meer 'bewegend' leren en verschillende dingen ondernemen (denk maar aan bijv. kamp of het bezoeken van het voortgezet onderwijs)Al met al hebben we weer een druk jaar voor de boeg, maar met deze gezellige groep moet dat helemaal goed komen! Juf Mirella.

Team IKC Mooitaki

En wij zijn het team van IKC Mooitaki. Elke dag staan wij voor onz kinderen klaar om hen te begeleiden, te leiden en het ontdekken van de wereld om heen hen. Door naast kinderen te gaan staan en samen met hen op weg te gaan, geloven wij dat kinderen tot hun beste ontwikkeling komen. Ontwikkeling op natuurlijk cognitief gebied, maar net zo goed als op sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons team bestaat uit een divers ploegje met allemaal hun eigen eigenschappen wat ervoor zorgt dat uw kind altijd terecht kan bij elke leerkracht. Leren doen we met en evan elkaar en zo doen wij dat ook als team. We vinden het belangrijk dat we als team elkaar kunnen helpen om zo uiteindelijk uw kind te kunnen helpen. We geven daardoor dus veel aandacht aan collegiale consultatie, doen teamstudies maar ook indivdiduele studies en zorgen met elkaar voor veilige omgeving waar elk kind gezien wordt. Wees welkom! 

Plusklas

Sommige leerlingen leren een stuk sneller dan hun klasgenoten. Voor hen ligt het risico van verveling op de loer. We proberen hen in de klas uit te dagen, bijvoorbeeld met levelwerk. Daar bovenop hebben we binnen onze stichting plusklassen Harlingen, Franeker en Sint-Annaparochie. Daar kunnen kinderen die daar baat bij hebben één dagdeel per week naar toe.

Kinderopvang

Opvang voor en na school
Opvang voor en na schooltijd hebben we geregeld in samenwerking met Kids first en SKF.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kunnen kinderen bij de opvang terecht.

Team IKC Mooitaki

Ons team op IKC Mooitaki bestaat uit ongeveer 10 mensen. 

Groep 1-2: Juf Merel (do), Juf Anouk (ma/di/woe/vrij)
Groep 3-4: Juf Charissa ma/di/do/vrij Juf Merel woe
Groep 5-6: Meester Thijs woe t/m vr, Juf Femke ma/di en Juf Irma
Groep 7-8: Juf Mirella ma t/m vrij 

     Brenda Oostra, directeur

  • Klaziena Postma, intern begeleider
  • Magretha de Haan, Samantha de Vries en Tom van Engelenburg, onderwijsassistent
  • Sultan Mahboebi, conciërge op woensdagochtend

 

Daarnaast werken we samen met NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College. Daardoor zullen er met regelmaat stagiaires aanwezig zijn die een opleiding volgen die gerelateerd is aan onderwijs.