Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid ben je voor jezelf en elkaar. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat, waarbij iedereen mag zijn zoals deze is. Vanuit plezier kom je tot leren, en vanuit leren kom je tot kennis verkrijgen en kennis creatie. Wij spreken kinderen aan op hun verantwoordelijkheid en laten hen onderdeel zijn van hun eigen leerproces. Maar we steken ook de hand in de eigen boezem. Als school zijnde zijn we verantwoordelijk voor goed onderwijs, dat kinderen veilig en met plezier naar school gaan en dat zij gezien worden. Daar staan we dan ook voor. Dat is onze verantwoordelijkheid.
Zorgzaamheid
Op CBS Mooitaki gaat het niet alleen maar om het leren van kennis, maar ook om het leren van sociale omgang, het denken om elkaar en er voor elkaar zijn. Wij besteden dat ook veel tijd en energie aan PBS (info terug te vinden onder PBS) om te zorgen voor een plezierige en veilige sfeer op school en in de klas. Maar zorgzaamheid houdt ook in dat we kinderen 'zien' zoals ze zijn en dat we maatwerk kunnen leveren, afgestemd op de wensen en behoeften van het kind als individu, maar ook als onderdeel van een groep. Zo maken wij gebruik van onderwijsassistenten om extra zorg te verlenen aan hen die dat nodig hebben, maar besteden we ook aandacht aan kinderen die meer aankunnen. Zij krijgen maatwerk in de vorm van 'Levelwerk' en kunnen zelfs wekelijks naar de Plusklas.
leren is niet éénrichtingsverkeer. Daarom werken wij ook veel met leervragen waarbij we werken met thema's. Binnen dit thema kunnen kinderen zelf komen met leervragen die zij vervolgens, onder begeleiding, kunnen uitwerken.
Vertrouwen
Ons onderwijs gaat en staat in principe op één woord; vertrouwen. Vertrouwen dat je iets kan, en wanneer je het niet kan, dat je het vertrouwen mag hebben dat je hulp krijgt zodat je het later wel kan. Vertrouwen dat je fouten mag maken en dit gezien wordt als mogelijkheden om ervan te leren. Er vertrouwen in hebben dat de leerkrachten en klasgenoten er voor je zijn wanneer dat nodig is. Erop vertrouwen dat je nooit alleen staat.
Maar het allerbelangrijkste is dat je vertrouwen in jezelf hebt, dat je trots op jezelf mag zijn in wie je bent en in wat je doet. En dat je altijd een meerwaarde bent voor ons allemaal.