Mooitaki's info

Hier vindt u elke maand de nieuwe "Mooitaki's info".

6 juni, Welkom op onze website!

Beste bezoeker,
Welkom op de website van CBS Mooitaki, de Christelijke basisschool die voornamelijk bezocht wordt door kinderen uit Beetgummermolen, Beetgum en Engelum. Maar ook zeker uit andere plaatsen. Kwalitatief goed onderwijs kent geen grenzen! 
Op deze website vindt u de nodige informatie met betrekking tot onze school, waarbij we vooral uitgaan van het kind....uw kind. Door uit te gaan van de samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders geloven wij dat kinderen goed onderwijs kunnen krijgen wat past bij hen. Onderwijs is meer dan alleen meer lesstof verwerken op papier of digitaal. Onderwijs moet je horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Zo trekken wij er veel op uit, hebben we een heuse speel -en ontdek tuin met moestuinen, maken we gebruik van Plusklassen en Gouden Handen klassen en geven wij veel ruimte en aandacht aan het proces van en tot leren. Want voorgaand aan een resultaat gaat altijd een proces. We werken dan ook veel aan onze 3 kernwaarden; verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en vertrouwen. 

Wij nodigen u van harte uit om deze website door te lezen, maar nodigen u nog meer uit voor een gesprek. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? U bent van harte welkom, we horen graag van u.

Hartelijke groet,

Team CBS Mooitaki    


10 mei, School aangepast open.

Vanaf maandag 11 mei start onze school weer. We zijn daar ontzettend blij mee! Om alles in goede banen te leiden, hebben we een aantal dingen georganiseerd;
- Alle leerlingen zijn in 2 groepen gedeeld. Groep A gaat maandag en woensdag naar school. Groep B gaat dinsdag en donderdag. De vrijdag is een wisseldag.
- Alle lokalen zijn aangepast. Zo is er meer dan genoeg ruimte voor iedereen en zijn er voldoende middelen om zo hygiënisch mogelijk te werken.
- Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen, ouders en leerkrachten over hoe wij lopen (looproutes), elkaar de ruimte geven, brengen en halen van kinderen etc.
- Een uitgebreide uitleg is via ons ouderportaal naar de ouders gestuurd.

Mocht u een afspraak willen maken o.i.d., dan doen we dit bij voorkeur via de telefoon en/of de mail. 058- 253 16 84 of mooitaki@cbo-nwf.nl.
Mocht u uw kind aan willen melden, of mee laten draaien voor de 'wendagen,' neem dan zeker even contact op.
Volg ons ook op Facebook; CBS Mooitaki 


19 maart, School gesloten

Beste bezoeker,
Momenteel is onze school gesloten i.v.m. het Corona-virus. De school is minimaal bezet overdag, wij geven voornamelijk vanuit huis onderwijs aan onze kinderen. 
De duur van deze manier van werken staat nu toe gepland t/m 6 april, met de optie deze te verlengen. De overheid zal ons dagelijks informeren wat de stand van zaken is. 
Contacten met ouders en leerlingen doen wij voornamelijk via 'Ouderportaal,' ons digitaal communicatiemiddel wat wij gebruiken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen door te mailen naar mooitaki@cbo-nwf.nl.

Met vriendelijke groet,
Team CBS Mooitaki 


28 februari, Memo voor week 10

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de memo voor week 10

10 min. gesprekken
Volgende week zijn de gesprekken, in principe is deze tussen ouder en leerkracht.

Helpen op school
Wij merken dat ouders vaak best even willen helpen op school. Ook de schoolraad is op zoek naar ouders die, eventueel soms, willen helpen. 
Volgende week zijn de 10 minuten gesprekken. De leerkracht van uw kind zal u vragen of eens wil helpen met activiteiten in z'n algemeenheid. Mocht u hier positief in staan, dan kunt u uw naam, 06 en email opgeven. De schoolraad zal dan contact met u opnemen met wat, waar en hoe u kunt en wilt helpen.

Schoolfruit
di: Sinaasappel
wo: Pastinaak 
do: Appel

Gevonden voorwerpen
Op school blijft met regelmaat spullen liggen als handschoenen, bakjes, sjaals etc. Aankomende week ligt dit allemaal op de tafels boven. We willen kinderen en ouders vragen hier naar te kijken en mee te nemen wat van hen is. Wat vrijdag er nog ligt doneren wij aan het Leger des Heils.

Een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Team CBS Mooitaki 


27 november, Bezoek Rijksmuseum

Daar gaan ze! Groep 6-8 gaat vandaag naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze hebben daar veel mogen zien en ervaren over hoe het was tijdens de Gouden Eeuw. 
Met de enige, echte 'Rijksmuseum bus' zijn de kinderen opgehaald en thuisgebracht. 


27 augustus, Zendingsgeld

Geachte ouders/verzorgers,

Iedere maandag kan uw kind zendingsgeld meenemen voor een goed doel. We sparen iedere 1e maandag van de maand voor ons sponsorkind (Prashant) in India. De andere maandagen sparen we voor een ander goed doel. Zo hebben we dit schooljaar een periode gespaard voor Victory4All (project in Zuid-Afrika). Momenteel (en ook na de zomervakantie gaan we hier mee door) sparen we voor de Stichting Mama Africa for Gambia.

“Voor veel kinderen in Gambia is het niet mogelijk naar school te gaan. De ouders hebben geen geld om het schoolgeld te betalen, veel scholen zijn in slechte staat en overvol. Of er is gewoonweg geen school in de buurt waardoor kinderen te ver moeten lopen.

Ook  in de gezondheidszorg  is er te weinig en goed medische apparatuur, er is geen aparte behandelkamer en het komt voor dat er  geen licht en water is.


Stichting Mama Africa for Gambia zet zich op lokaal niveau in voor projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Toegankelijk onderwijs voor iedereen is in Gambia  essentieel . Door de kinderen te helpen zich te ontwikkelen krijgen zij kennis van hygiëne, voeding, lezen, schrijven en taal. Een prachtige investering voor hun toekomst.

 

Stichting Mama Africa for Gambia  werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en heeft goede  contacten opgedaan de afgelopen jaren  door het helpen bij verschillende projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dit varieert van het  voorzien in schoolmeubilair, schommelrekken, het renoveren van een toiletgebouwtje en een muur om de school voor de veiligheid van de kinderen. Maar ook het vernieuwen van de elektriciteit en waterleiding bij een gezondheidscentrum. Binnenkort starten we met het bouwen van een kraamafdeling bij een gezondheidscentrum en zijn de eerste stappen gezet om een  basisschool te bouwen.”

U begrijpt: er is veel geld nodig. Gaat u/gaat uw kind ook sparen voor dit doel? Hopelijk kunnen we de mensen van deze Stichting over een poosje blij maken met een groot bedrag!

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.mamaafricaforgambia.com

Hartelijke groet,

Team Mooitaki