augustus
17Start nieuw schooljaar
19Mooitaki's info augustus-september
september
1Startgesprekken
2Info avond ouders en leerkrachten, info volgt
2Lyts OKK kaastswedstrijd start 14:30 uur
30Start Kinderboekenweek
oktober
november
december