Agenda en nieuws

Op deze pagina vindt u slechts een selectie van ons nieuws. Daarbij tonen we slechts één foto per artikel. Dat komt omdat we hechten aan de privacy van onze leerlingen. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen terecht op MijnSchool. Wie is ingelogd vindt daar het laatste nieuws, de agenda en andere actuele zaken.

29 juni, Start nieuwe schooljaar

Op maandag 4 september start schooljaar 2023-2024

Fusie Martenaskoalle en IKC Mooitaki

Vanaf volgend schooljaar hebben de Martenaskoalle en IKC Mooitaki de intentie om te gaan  fuseren. Via deze link kunt u de informatie bijeenkomst van 20 juni 2022 lezen waarin de opzet van de fusie wordt toegelicht. 

 

Werkgroepen Samenwerkingsschool Brede Skoalle Bitgummole

Via deze link kunt u de werkgroepen zien die zijn opgezet voor de fusie tussen IKC Mooitaki en OBS Martenaskoalle. 

Persbericht ondertekening intentieverklaring

Via deze link kunt u het persbericht lezen inzake de intentie om te gaan fuseren.