29 oktober, Inzameling voor de voedselbank

Beste ouders, verzorgers en kinderen van de Brede Skoalle, 
Woensdag 3 november is er in de Molewjuk een inzameling voor de voedselbank. In de bijlage vindt u daar meer informatie over. 
U mag zelf natuurlijk producten daar naartoe brengen, maar u mag deze ook meegeven aan uw kind naar school toe. Wij verzamelen dan al deze producten op de grote tafels bij de keuken. De groepen 8 van beide scholen zullen dan tussen 11 en 12 de producten naar de Molewjuk brengen. 

We hopen natuurlijk op een grote opbrengt tbv de voedselbank!

Met hartelijke groet,

Leerkrachten van de Brede Skoalle