30 mei, Flessenactie

Beste ouders/verzorgers, 

  

Op vrijdagavond 10 juni wordt de jaarlijkse flessenactie van de ouderverenigingen van de OBS Martenaskoalle en CBS Mooitaki gehouden, ook dit jaar gaan we dit weer gezamenlijk doen! Samen zamelen we statiegeldflessen in met als doel nieuw buitenspeelgoed en/of speeltoestellen voor op het nieuwe schoolplein. 

  

De flessenactie levert elk jaar veel geld op en onze dorpsgenoten sparen al ver van te voren voor deze actie. De ervaring leert dat daardoor ook het inzamelen als plezierig wordt ervaren! 

  

We rekenen op ieders hulp bij het inzamelen. Meld ons welke straat(of straten) je voorkeur heeft, dan proberen we hier rekening mee te houden met het indelen. 

  

Opgeven kan door een mail te sturen naar de flessencommissie (jilco@tricotstoffen.nl). Je ontvangt dan uiterlijk een week van te voren de indeling en overige informatie over de flessenactie. 

  

Vele handen maken ligt werk! Alvast heel veel dank namens de kinderen, de ouderverenigingen en de teams van Mooitaki en de Martenaskoalle. 

  

Tot ziens op vrijdagavond 10 juni! 

 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Besturen Ouderverenigingen CBS Mooitaki en OBS Martenaskoalle