29 juni, Mooitaki's info juli-augustus

Beste ouders/verzorgers,
In de bijlage (via het portaal te bereiken) Mooitaki's info.

Met hartelijke groet,
Tim Zasburg - directeur CBS Mooitaki